Lars Blomqvist

Till en magnolia i blom om natten

CV

Den purpurfödda, 2021 

olja på duk, 33x25 cm

Purpurrummet III, 2021 

olja på duk, 50x38 cm

Purpurrummet I, 2021 

olja på duk, 50x38 cm

utan titel, 2021 

olja på duk, 45x34 cm

Purpurrummet II, 2021 

olja på duk, 50x38 cm

Porfyrogennetos, 2021 

olja på duk, 50x38 cm

Till en magnolia i blom om natten

Göteborgs Botaniska trädgård, 2022 


En natt i april står jag i trädgården och betraktar magnolian, i blom är den inspirerande och när min längtan att i måleriet finna en form - en gestaltning - lika självklar; att en gång blomma.

Jag tillägnar några målningar gjorda i början av 2021 magnolian i blom om natten.


Vid samma tid försöker jag också läsa den tyske poeten Friedrich Hölderlin lite närmare. Ett diktfragment av honom, översatt till svenska av Johannes Edfelt, heter Purpurmolnet, en titel jag lånar som arbetsnamn för några av mina målningar. Senare ändrar jag namnet till Purpurrummet, då målningarnas komposition börjar antyda ett slags rumslighet. När jag gör en sökning på nätet på ”purpurrummet", får jag veta att "den purpurfödda" (Porfyrogennetos) i det bysantinska riket var "ett tillnamn som tilldelades tronarvingar, efter de purpurklädda gemaken i det Heliga palatset där kejsarinnan vistades i samband med barnafödande".

I överförd bemärkelse skulle purpurrummet då vara den plats där jag själv under lång tid väntar på "nedkomst", det vill säga min ateljé, eller mer allmänt: det mentala rum som heter Väntan. 

Att vänta på målningen.