Lars Blomqvist

Text

Dan Jönsson, Gravstenar som tandgluggar, recension Göteborgs Posten 15.3 2003

Lars Blomqvist, Den dödde, publicerad i Glänta no 4 2000

Ann-Charlotte Glasberg, En skruv mot lögnen, recension Göteborgs Posten 5.10 2000

Lars Blomqvist, Den stora motorn, St. Peder kyrka, Lödöse, sommaren 1997