Lars Blomqvist

opublicerade dikter 1989

Vintern 1989-90 sänder jag ett antal kortare dikter som jag arbetat med under hösten, till Bonniers förlag. Några månader senare får jag tillbaka mitt manus, samt lektörsomdöme. Ja, det här förstår jag. Det är ett arbete med koncentration, med olika funktionskurvor; ellipser, parabler, hyperboler …

”humlan sjunger sina färger i kronan//kärlek ljuder i basen/kärlek ljuder i överbyggnaden”. Det är bra. Det är riktigt bra; svävningen mellan drömsk metonymi och symbol är närmast perfekt. Blomqvist är ovanligt intressant; han har tagit sig före att anrika sitt material, att bränna slagg och raka ut härdade former. Företaget genomförs på en romantisk plats i ontologin. Här finns en ljusmystik, som kommer en ädlare form av gnosticism rätt nära; kristna föreställningselement skymtar, strävan efter en sorts förening, unio, är förmärkbar; den mänskliga världens sammansmältning i ljusets tecken med den himmelska, eller kanske rättare, alltet: ”repa stenen mot hjässan/repa stenen mot himmelen/repa din hjässa ett hav/ lägg din kropp att en annan ser hjässan i havet”

Så Blomqvist har en grund att stå på, och han verkar ha förstått att den gnostiska nåd han vill besvärja med sina dikter kräver stor precision och koncentration (enligt principen: ju mer svårfångad räven, desto noggrannare satellitnavigering!)

Men han verkar tro lite väl benhårt på sina ”trattar”, de som barnet leker med under gullregnet, genom vilka ljuset ska in i jorden. Det blir en smula för sant. Men en platoniker som kan uttrycka sig så: ”är himmelen ett senare tillfälle av ditt ansikte”, borde rädas varken fan eller trollen, och i egenskap av gammalt lektörstroll vill jag råda honom, att fortsätta sin rörelses riktning, och då kanske tänka en aning mera på tilltalet, den Andre, att våga satsa också sin egen röst.

_______

det är natt i skogen

ljuset från himmelen lyser på en plätt i skogen

lyser på gullregn

i gullregns skugga leker ett barnskogen omkring bär ljuset i jorden

_______

du är barnet

_______

finna det landskap

ditt eget landskap


finna en anhopning på marken

och ljus på gullregn om natten

varje skälvningeget ljus

_______

fyll korset med blommor


handen rör sig i ljuset

över ljusets delar


korsets delar fylls av blommor

_______

fyll det svarta med blommor 

plockade i ljuset


du plockar blommor i ljuset

du plockar ljusets delar


du fyller korset med blommor


du vilar dina händer i korset

_______

kan svanens skugga minnas ljusetunder svanens vingar vilar ljusets minne

_______

svanen håller sin vita hals i ljuset

ljuset håller den vita svanen i minnet

minnet är en vit svan i ljuset


ljuset minns svanen

_______

en längtan efter en dag i ljusetljuset in i saknaden av ljusljuset in i saknaden

ljuset genomtränger ditt hjärta

_______

humlan sjunger sina färgen i kronan


kärlek ljuder i basen

kärlek ljuder i överbyggnaden

_______

du lever som en hamn om natten

tar man sig in i dina hål är man vatten

havets salt i din kropp

ett helt hav i din kropp

vattnet är en oro i din kropp

lova rent vatten i dina hål

rikta dina hål mot himmelen

_______

kroppen ren av vatten

den lever som hav i himmelen

repa stenen mot hjässan

repa stenen mot himmelen

repa din hjässa ett hav

lägg din kropp att en annan ser hjässan i havet

_______

platsen är ett ord som ligger din himmel nära

din hjässa lyfter himmelen tillbaka

ett hav på din hjässa ett vatten

rent spår från vattnet

vattnet breder ut sig på himmelen
är himmelen ett senare tillfälle av ditt ansikte

_______

en vit blomma föds

din vita blomma

_______

du bär fram din blomma i ljuset

du fäster den i ljuset


det som kommer i ljuset

bara du 

kan tänka den vita blomman


blommans öppning

låt ljuset skölja din blomma i öppningen

_______

allt som ljuset föder fram

blomman åter

_______

namnet på blomman

finns i blomman

i den vita blomman

det samlade vita


allt är i den vita blomman

sakna den vita blomman

_______

blomman öppnar sig sin lek

blomman rör dig

du svarar

_______

du sprider ut

och samlar ihop

den vita blommani din natt blommans andning

_______

_______