Lars Blomqvist

MontCandide

CV

MontCandide, 1997-98, olja på duk, 69x76 cm

MontCandide, 1997-98, olja på duk, 69x76 cm

MontCandide, 1997-98, olja på duk, 83x91 cm

MontCandide, 1997-98, olja på duk, 76x83 cm

De två Lascaux, 1997-98, olja på duk, 69x76 cm vardera

MontCandide målades under min ateljévistelse vid IASPIS Stockholm 1997-98 och visades där som en måleriinstallation 1998. Förlaga till målningarna utgjordes av fyra fotografier från ateljén, i en lätt panorering av fyra tomma uppspända målardukar på väggen bakom en arbetsbänk. Fotografierna målade jag sedan av på de fyra tomma dukarna. De färdiga målningarna visar sig själva på den plats där de målades.

Ytterligare två målningar ingick i installationen och hängde när verket visades på IASPIS på väggen mitt emot de fyra första målningarna. Dessa två fick senare namnet De två Lascaux och berör förhållandet mellan betraktaren och det betraktade.

Stenasalen, Göteborgs Konstmuseum 2000