Lars Blomqvist

MontCandide

MontCandide, 1997-98, olja på duk, 69x76 cm

MontCandide, 1997-98, olja på duk, 69x76 cm

MontCandide, 1997-98, olja på duk, 83x91 cm

MontCandide, 1997-98, olja på duk, 76x83 cm

De två Lascaux, 1997-98, olja på duk, 69x76 cm vardera

MontCandide målas under min ateljévistelse vid IASPIS Stockholm 1997-98 och de sex målningarna visas där som en måleriinstallation 1998. Förlagor till målningarna utgörs av fyra fotografier från ateljén, av fyra tomma uppspända målardukar på väggen bakom min arbetsbänk, tagna i en enkel panorering av rummet. Fotografierna är sedan avmålade på de fyra tomma dukarna bakom arbetsbänken och de färdiga målningarna visar alltså sig själva på den plats där de målats.

Ytterligare två målningar ingår i installationen och hänger när verket visas på IASPIS på väggen mitt emot de fyra första målningarna. Dessa två får senare namnet De två Lascaux och berör förhållandet mellan betraktaren och det betraktade.

Stenasalen, Göteborgs Konstmuseum 2000