Lars Blomqvist

Evangelisterna

CV

Evangelisterna, 2002 

fyra färgfotografier, 41x41 cm vardera

Humlan sjunger sina färger i kronan/ kärlek ljuder i basen/ kärlek ljuder i överbyggnaden

2002, olja på duk, 44x48 cm

Evangelisterna och Humlan sjunger sina färger i kronan/  kärlek ljuder i basen/  kärlek ljuder i överbyggnaden är ett försök att gestalta frågan om att vara eller att tala om, hur de skiljer sig åt, som skillnaden mellan t.ex att tala om generositet eller vara generös. 

Fotografierna - evangelisterna - talar om en händelse (att humlan sjunger etc), medan målningen är den händelse som evangelisterna berättar om.