Lars Blomqvist

Den minsta länken

CV

Den minsta länken, samtliga målningar 1996-97, olja på duk, 60x50 cm

Den minsta länken är en grupp om nio målningar samt ett fotografi. Fyra av målningarna har ett svartvitt fotonegativ av en ljuslåga som förlaga, medan fem av målningarna är målade efter fotografier av olika utsnitt av en tapet där en lätt skugga faller över bildens överkant. 

Joseph Kosuth kommenterar vid ateljébesök: You light a candle in order to cast a shadow.

Den minsta länken, 1997, s/v fotografi, 41x57 cm