Lars Blomqvist

Text

Lars Blomqvist, Den stora motorn, St. Peder kyrka, Lödöse, sommaren 1997

Lars Blomqvist, Den dödde, publicerad i Glänta no 4 2000

Ann-Charlotte Glasberg, En skruv mot lögnen, recension Göteborgs Posten 5.10 2000

Dan Jönsson, Gravstenar som tandgluggar, recension Göteborgs Posten 15.3 2003

Kristoffer Arvidsson, Detta är inte någon zebra, recension Göteborgs Posten 8.10 2006