Lars Blomqvist

Text

Lars Blomqvist, Den stora motorn, St. Peder kyrka, Lödöse, sommaren 1997

Lars Blomqvist, Den dödde, publicerad i Glänta no 4 2000

Dan Jönsson, Gravstenar som tandgluggar, recension Göteborgs Posten 15.3 2003

Kristoffer Arvidsson, Detta är inte någon zebra, recension Göteborgs Posten 8.10 2006