Lars Blomqvist

Rosor

Rosor (två målningar med en ros), 1990, olja på duk, 55x45 cm vardera

Rosor (två målningar med två rosor), 1990, olja på duk, 60x50 cm vardera

Rosor (en målning med tre rosor), 1990, olja på duk, 75x75 cm

Rosor (två målningar med fyra rosor), 1990, olja på duk, 80x70 cm vardera

Rosor (en målning med fem rosor), 1990, olja på duk, 113x98 cm

I en serie målningar från 1989/90 som avbildar rosor är några av motiven dubblerade. Genom målningarnas beskrivande titlar - två målningar av en ros, två målningar av två rosor, en målning av tre rosor, två målningar av fyra rosor, en målning av fem rosor - sker en förvirrande sammanblandning av ”ros” och ”målning” och de blir samma sak: rosen en målning och målningen en ros.