Lars Blomqvist

Kapuzinergraven

Kapuzinergraven, 2002-03, olja på duk 54x42 cm vardera

Vid Kapuzinergraven, 2003, s/v fotografi 22x22cm

Verket Kapuzinergraven består av tio målningar samt ett svartvitt fotografi. Ordet ”Kapuziner” i verkets titel kommer från ett stycke i Theodor Adornos biografi om komponisten Alban Berg: ”Det var så han komponerade; all hans musik klingar i en kapucinsk grav av infall.” 

Målningarna har undertitlarna Kapuziner - Apuzinerr - Puzinerer - Uzinerner - Zineriner - Inerziner - Neruziner - Erpuziner - Rapuziner - Kapuziner.

Två målningar med samma titel - dvs den ”första” och den ”sista” - hänger bredvid varandra, och på väggen mittemot dessa ett fotografi av konstnären som ung”