CV

Lars Blomqvist

född i Eskilstuna 1961/ uppvuxen i Kristianstad/ 

bor och arbetar i Göteborg

​

Utbildning

1981 - 83  Musiklinjen, Skurups folkhögskola

1984         Litteraturvetenskap, Göteborgs Universitet

1984 - 85  KV Konstskola, Göteborg

1986 - 88  Hovedskous målarskola, Göteborg

1988 - 93  Linje för Fri Konst, 

                 Konsthögskolan Valand, Göteborg

1996         Estetik, Göteborgs Universitet

1999 - 00  Konst och forskning - en pilotkurs, 

                 Konsthögskolan Valand, Göteborg

2013         Drömkurs för konstnärer, Gbg Universitet

2017         Skrivandet som konstnärligt redskap, 

                 Gbg Universitet

​

Separatutställningar

1989  galleri Utkast, Umeå (m. Gunilla Hansson)

1990  galleri Rotor, Göteborg (m. Andreas Roth)

1992  galleri Rotor, Göteborg

1994  galleri 54, Göteborg (m. Mats Stammarnäs) 

1995  galleri 54 Kammaren, Göteborg

1997  galleri Mors Mössa, Göteborg/

          St. Peter kyrka, Lödöse

1998  IASPIS, Stockholm

2000  Stenasalen, Göteborgs Konstmuseum

2001  Krognoshuset, Lund (m. Andreas Roth) 

2003  Göteborgs Konstförening/

          Gerlesborgsskolan i Bohusläs, Hamburgsund

2006  galerie Oijens, Göteborg

2009  galerie Oijens, Göteborg

2011  galleri Ping Pong, Malmö

2013  Steneby konsthall (m. Mikael Olofsson)

2015  Blå Huset, Konstepidemin, Göteborg

2016  galleri Konstepidemin, Göteborg

2018  Göteborgs Konstförening (m. Mikael Olofsson)

        

Grupputställningar

1989  Lundabiennalen, Konsthallen, Lund

1991  Valand 100 år, Göteborgs Konstmuseum

1995  Insedd, Rum för aktuell konst, Göteborg/       

          Useless man, Rum för Aktuell Konst, Göteborg/

          Living Texture: Scandinavian Art-production in

          the 90´s, Tumb, Zürich/

          Real silly maybe the silliest, Forumgalleriet,

          Malmö

1996  ArtGenda 96, Nicolai Udstillingsbyggning,   

          Köpenhamn (i samarbete m. Elin Wikström)/ 

          Rotor Retro, Rotor, Göteborg

1998  Galleriet, Växjö

1999  Battery Park, Köln 

2000  galleri Signal, Malmö

2002  Stenastipendiater, Göteborgs Konstmuseum 

2007  Bara färg, Göteborgs Konstmuseum

​

Curerade utställningar

1995  Useless man, galleri Rum för Aktuell Konst,

          Göteborg/ 

          Real silly maybe the silliest, Forumgalleriet,

          Malmö 

2000  There’s a dirt floor underneath here, Göteborgs 

          Konstmuseum (i samarbete m. Andreas Roth)

Övrigt

Spelar i olika musikgrupper i Kristianstad (1978-1983)

En av sjutton initiativtagare till galleri Rum för Aktuell  

         Konst, Göteborg (1994-97) 

I arbetsgruppen inför skulpturutställningen Places in

         Gothenburg 1998, arr. Göteborgs Stad    

I redaktionskommittén för tidskriften Ord&Bild 

         (1998-2001)

Gästlärare vid Gerlesborgssskolan i Bohuslän, 

        Hamburgsund (2003)/  Kyrkeruds Folkhögskola,

        Årjäng (2004)/  Valands Konsthögkola, Göteborg 

        (2005, 2006, 2007, 2008)/  KV Konstskola,  

        Göteborg (2006)

I inköpsnämnden för Göteborgs Konstmuseum

        (2005-2008)/  Sveriges Allmäna Konstförening 

        (2006)/  Göteborgs Stad Kultur (2008-2009)

Text till Statens konstråd (Zsuzsanna Gilice)

        katalog no 38/2008 

Skissförslag för andaktsrum, Angereds närsjukhus 

        (2012)

Bibliografi

Ulrika Wahlström: ”Samma former, olika perspektiv”,      

         Göteborgs-Posten, 000927

Ann-Charlotte Glasberg: ”En skruv mot lögnen”, 

         Göteborgs-Posten, 001005

Lars Blomqvist: ”Den dödde”, Glänta, 4/00

Mårten Castenfors: Sveriges konst 1900-talet, del 3. 

         1970-2000 (SAK publikation 110)

Sten A Olsson kulturstipendium 2001, katalog 2002

Dan Jönsson: ”Gravstenar som tandgluggar”, 

         Göteborgs-Posten, 030315

Kristoffer Arvidsson: ”Detta är inte någon zebra”, 

         Göteborgs-Posten, 061008

Astrid von Rosen: Konstlördag, 

         Göteborgs-Posten, 091003

red. Berit Jonsvik: Konstepidemin; Boken 

          (Konstepidemin förlag 2013)

red. Julia Lang: Konsten i Bild- och interventionscentrum

         Sahlgrenska Universitetssjukhuset (Västfastigheter 2017)

Andrés Stoopendaal: ”Kontrollerat kaos på Göteborgs Konstförening”

         Göteborgs-Posten, 180918

Berit Jonsvik: ”Tyngd och rörelse”, Omkonst, 180920

​

Representerad

Statens Konstråd/  Göteborgs Konstmuseum/  Kalmar

Konstmuseum/  Göteborgs Stad/  Västra Götalands-

regionen/  Stockholm konstStenastiftelsen  

​

Arbetsvistelser

1997-98  IASPIS projektateljé, Stockholm

2002       Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing, Fr

               (Göteborg Stad)

​

Stipendier (tack till)

IASPIS för utställning i utlandet (Zurich)

Bildkonstnärsfondens arbetsstipendium 

Göteborgs Stads kulturstipendium

Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur 

Västra Götalandsregionens arbetsstipendium 

Adlerbertska forskningsstiftelsens kulturstipendium 

Bengt Harald Evers stipendium via Konstakademien

Stiftelsen Längmanska Kulturfonden