Lars Blomqvist

utan titel (hjärtats övertygelse) 

2016-17, olja på linneduk, 38x50 cm